PraksisAppen skal være din gode ledsager når du skal ut i praksis.

Du finner lett kontaktinfo til praksiskolen og praksislæreren din, praksisgruppen og oppfølgingslæreren din.

Denne versjonen er en pilot som kan ha feil og mangler. Logg deg inn, utforsk mulighetene og tips oss om forbedringer!